Workshops

Het horen van onze eigen klank brengt een innerlijke beweging op gang die heel intens kan zijn.  Ook de klank van anderen kan iets in ons raken. In de workshops nemen we uitgebreid de tijd onze eigen stem te ontdekken en vooral te ervaren hoeveel ruimte we hierin hebben. En voor iedereen die denkt niet te kunnen zingen: zingen hoort bij ons mens-zijn. Het is even natuurlijk als ademhalen. Iedereen kan zingen! Ervaar het geluid dat zomaar uit jou kan komen. Soms kun je hier van schrikken, het ontroert of emotioneert je. Je kunt verbaasd zijn over de kracht of juist over de zachtheid ervan. Stembevrijding is geen therapie, maar keer op keer ervaar ik zelf en zie ik bij anderen hoe helend het is. En bevrijdend!

Tijdens de workshops nodig ik je uit jouw stem te onderzoeken, moedig ik je aan jezelf te laten horen. In de workshops werken we met minimaal 2 deelnemers, maximaal 8 in een veilige en liefdevolle omgeving.

stembevrijding