Zangmiddagen Stembevrijdend Zingen

“Geef je stem de ruimte”. Dit zijn zangmiddagen op de zondagmiddag van 2,5 uur waarbij je heerlijk met een groep gaat zingen. Eenvoudige liederen die je zonder instuderen zo meezingt en waarin je je eigen stem, maar ook de 2e of 3e stem mag zingen. De liederen nemen je vanzelf mee, je hoeft er niets voor te kunnen of te presteren, we dragen elkaar in het zingen. Middagen waarin je iedere keer iets anders zult gaan ervaren, afhankelijk van het moment waar jij dan bent.

Voor deze zangmiddagen vragen we 20 euro per keer (contant)  De middagen vinden plaats in de muziekschuur in Bloemendaal, Donkerelaan 55 van 14.00 uur tot 16.30 uur. Inloop 13.45 uur

Data: 24 maart, 14 april, 26 mei en 23 juni 2024

Wil je je hiervoor aanmelden? mail dan naar volgjestroom@gmail.com of naar info@marijkelucassen.nl

Workshops

Het horen van onze eigen klank brengt een innerlijke beweging op gang die heel intens kan zijn.  Ook de klank van anderen kan iets in ons raken. In de workshops nemen we uitgebreid de tijd onze eigen stem te ontdekken en vooral te ervaren hoeveel ruimte we hierin hebben. En voor iedereen die denkt niet te kunnen zingen: zingen hoort bij ons mens-zijn. Het is even natuurlijk als ademhalen. Iedereen kan zingen! Ervaar het geluid dat zomaar uit jou kan komen. Soms kun je hier van schrikken, het ontroert of emotioneert je. Je kunt verbaasd zijn over de kracht of juist over de zachtheid ervan. Stembevrijding is geen therapie, maar keer op keer ervaar ik zelf en zie ik bij anderen hoe helend het is. En bevrijdend!

Tijdens de workshops nodig ik je uit jouw stem te onderzoeken, moedig ik je aan jezelf te laten horen. In de workshops Stembevrijding werken we in groepen van maximaal 15 mensen waarin we in een veilige en liefdevolle setting samen kunnen delen, elkaar (onder)steunen, je eigen grond vinden, jouw klank en vrijheid vinden en nog zoveel meer. Je hoeft jouw overtuiging (pijn, angst etc) niet zelf te fixen, je mag ruimte geven. Met steun van de ander, ieder door zijn/haar eigen stuk, in contact met jezelf en vanuit daar met de ander.

Deze workshops verzorg ik samen met collega stembevrijder Jacobien de Bruijn op meerdere plaatsten in het land. Mocht je hier belangstelling voor hebben mail dan naar volgjestroom@gmail.com

stembevrijding