Workshops

Het horen van onze eigen klank brengt een innerlijke beweging op gang die heel intens kan zijn.  Ook de klank van anderen kan iets in ons raken. In de workshops nemen we uitgebreid de tijd onze eigen stem te ontdekken en vooral te ervaren hoeveel ruimte we hierin hebben. En voor iedereen die denkt niet te kunnen zingen: zingen hoort bij ons mens-zijn. Het is even natuurlijk als ademhalen. Iedereen kan zingen! Ervaar het geluid dat zomaar uit jou kan komen. Soms kun je hier van schrikken, het ontroert of emotioneert je. Je kunt verbaasd zijn over de kracht of juist over de zachtheid ervan. Stembevrijding is geen therapie, maar keer op keer ervaar ik zelf en zie ik bij anderen hoe helend het is. En bevrijdend!

Tijdens de workshops nodig ik je uit jouw stem te onderzoeken, moedig ik je aan jezelf te laten horen. In de workshops Stembevrijding werken we met minimaal 2 deelnemers, maximaal 8 in een veilige en liefdevolle omgeving.

Tijdens de workshops Stem bevrijdend zingen (ongeveer eens per maand) werken we in grotere groepen van rond de 20 mensen en deze is gericht op veelal gezamenlijk zingen.

Op zondagmiddag 10 december verzorgen Marijke & Jacobien (beide Stembevrijders), een middag stem bevrijdend zingen. Jouw stem ten volle laten klinken met als thema Licht en Donker. We zingen gezamenlijk liederen die aansluiten bij dit thema en hierin kun je jezelf ervaren in jouw licht en donker en alles er tussenin. 

We beginnen met bewust je adem en lichaam voelen en het verkennen van onze stem. Daarna gaan we lekker heel veel zingen. We nemen je hier stap voor stap in mee. Mantra’s, stukjes uit bekende popliedjes, wereldliedjes. Eenvoudige teksten en prachtige melodieën die je raken.

Het gaat er niet om dat je goed of vaak zingt, het gaat er om dat je een verlangen voelt jezelf te willen uiten, je stem te laten horen en jouw eigen ruimte wilt ontdekken. Samen zingen is verbindend, bevrijdend en boost jouw levensstroom. We nemen je daarin van harte mee, uitnodigend en liefdevol.

Locatie; Muziekschuur in Bloemendaal Donkerlaan 55 in Bloemendaal

Datum: Zondag 10 december 2023

Tijd: 13.30 inloop. Start 14.00 tot 16.30 (koffie en thee zijn aanwezig)

Kosten: € 20,00 p.p. (graag contant meenemen)

stembevrijding