Stembevrijding

Stembevrijding gaat over zingen van hetgeen er in jou leeft. Zingen om je te uiten, te laten horen wie je bent. Hierdoor vergroot je je zichtbaarheid. Dat vraagt moed. Je kwetsbaar opstellen laat je het meest wezenlijke van jezelf (her)ontdekken, dat is bevrijdend.

Woorden kunnen verbloemen wat we soms ten diepste voelen of ervaren. Maar terwijl we vrij onze stem laten klinken kan er soms een klank, emotie of energie doorklinken die ons alert maakt en ons laat voelen: dit doet er toe, hier wordt iets wezenlijks geraakt. En altijd in het huidige moment, want je kunt niet tegelijkertijd praten en denken. Je hoeft je hier dus alleen maar voor te openen. Als dat ongemak en verlegenheid is, dan zing je dat. Is er verdriet of woede, zing dan je verdriet of woede. En als de tranen over je wangen lopen, zing dan door je tranen heen. Zo zing je met hartstocht en overgave. Dat is wat muziek kan doen: je losmaken van de persoon die je denkt te (moeten) zijn. En zoals jouw stem is, is er maar 1, en het is dus nauw verbonden met wie je bent, met jouw authenticiteit.  Het brengt je bij jouw kern, wie je werkelijk bent, waar je kracht zit en wat jij wil. Dat geeft ruimte in jezelf en versterkt je moed om ook in je dagelijkse leven meer je eigen ruimte in te nemen. Als je zingt, val je samen met jezelf, met wie je in wezen bent. Dit gaat voorbij aan woorden en denken, dit is een stroom die ingegeven wordt door een wijsheid die groter is dan wijzelf.

En alles kan bezongen worden! We kunnen overal stem aan geven, aan onze liefde, onze angst, ons verlangen, onze hoop, ons vrouw zijn, ons lichaam, onze woede en onze wil. Het enige wat we hoeven te doen is zingen, zingen en nog een zingen. Alleen en met anderen. Jouw leven tot leven brengen, in haal haar facetten.  Het levensmotto van Albert Schweitzer was : “ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil”. En zo is het.

Wil jij dit ook een keer meemaken? Mail me of bel 0623868169

Singing