Coaching

Als je je leven voorstelt als een rivier met twee oevers, met aan de ene kant jouw kwaliteiten, je talent en aan de andere kant jouw schaduwkanten, je angst, twijfel, je geschiedenis, verhalen, patronen,  dan zie je dat de rivier beide kanten nodig heeft om te stromen richting de zee. Beide oevers hebben aandacht nodig en willen gezien worden. Het zijn jouw oevers. Zo kan een crisis in je leven of werk een uitnodiging zijn om je verder te ontwikkelen. Ik weet uit eigen ervaring hoe een tegenslag in je leven een eerste stap kan zijn in een transformatie proces.

In mijn individuele praktijk ben ik zonder oordeel helemaal aanwezig bij jou, bij jouw vraag of thema. In mijn coaching maak ik gebruik van alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de loop van mijn leven; welke technieken en interventies ik inzet hangt af van het onderwerp, de vraag of het doel van de coaching. Systemisch kijken zal hier altijd een belangrijk onderdeel van zijn. Welke plek neem jij in in de verschillende systemen, welke patronen blijf je draaien, welk gat vul jij op, voor wie doe je dat, wat is van jou, wat van de ander? Dit zijn vragen die ik met je zal onderzoeken zodat gezien kan worden (op zielsniveau) wat er tot nu niet mocht zijn, wat werd buitengesloten of waar je verkeerd hebt gekeken.

Als je bij mij komt beloof ik je dat ik samen met jou zal zoeken naar jouw volgende stap op jouw pad. Ik zal ruimte creëren waarin jij dit helemaal kunt onderzoeken in het vertrouwen dat de wijsheid in jou het antwoord al weet. Zie mij als een bedding waarin jij je weer kunt verbinden met jouw wijsheid.

Locatie: praktijk aan huis. Kosten: 75 euro voor het eerste gesprek inclusief intake. Hierna spreken we maatwerk af.

Lotus